Cursus (hoog)begaafdheid voor kindercoaches en andere professionals

 

Voor wie                                Kindercoaches  en andere 

                                                professionals die werken met kinderen en jongeren

Studieduur                            2 x 2 u               

Aantal deelnemers              8 - 20

Aantal bijeenkomsten         2

Kosten                                    € 150,- per deelnemer

Cursusleider                          Willemien Roos 

 

Inhoud

Wat is (hoog)begaafdheid en wat zijn kenmerken van (hoog)begaafden? Tijdens deze cursus wordt een praktische handreiking gegeven voor het werken met (hoog)begaafde kinderen en jongeren.

 

De volgende onderwerpen ter sprake: leren en denken van (hoog)begaafde kinderen en jongeren, onderpresteren, motivatie, leerstrategieën, metacognitie en dubbele diagnose.

 

In deze cursus is ruimte voor het inbrengen en bespreken van casussen en het uitwisselen van ervaringen.

 

Theoretisch gedeelte

Verschillende visies op hoogbegaafdheid en misvattingen komen aan de orde. Vanuit theoretische achtergronden worden bovenstaande vragen besproken en gekoppeld aan de praktijk.

 

Praktisch gedeelte

Aan de hand van voorbeelden, ingebrachte casussen en valkuilen worden praktische handreikingen gegeven voor de dagelijkse praktijk. Daarnaast werken we in deze cursus met intervisie om ervaringen uit te wisselen en zo al doende te leren.

 

Praktische opbrengst

De deelnemer kan na deze cursus (hoog)begaafde kinderen signaleren, adviseren en een start maken met adequate begeleiding.

 

Op maat

Hierboven is globaal een mogelijke inhoud van de cursus geschetst. In overleg kan vooraf worden aangegeven waar accenten liggen tijdens de cursus.