(Hoog)begaafdheid in het basisonderwijs

 

Voor wie                                 docenten basisonderwijs

Studieduur                             3 x 2,5 u

Aantal deelnemers               8 - 20

Aantal bijeenkomsten          3

Kosten                                    Vanaf € 215,- per deelnemer                            

Cursusleider                          Willemien Roos

 

Inhoud

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op vragen rondom (hoog)begaafdheid:

  • Wat is (hoog)begaafdheid? 
  • Wat is kenmerkend voor (hoog)begaafde kinderen?
  • Wat is goed onderwijs voor (hoog)begaafden?                                              

Daarnaast is aandacht voor begeleiding van (hoog)begaafden. Aan de orde komen mindset, metacognitie en leren leren.

 

Veel (hoog)begaafden laten niet zien wat ze kunnen: de onderpresteerders. Wat is hiervan de oorzaak? Hoe herken en begeleid je een onderpresteerder?

 

Kinderen die naast hun hoogbegaafdheid last hebben van autisme of ADHD worden dubbel bijzonder genoemd. Welke mogelijkheden zijn er om deze kinderen te ondersteunen?

 

Theoretisch gedeelte

Verschillende visies op (hoog)begaafdheid en misvattingen over (hoog)begaafdheid komen aan de orde. We gaan hierop in en vormen een visie op intelligentie en hoogbegaafdheid. Vanuit theoretische achtergronden worden bovenstaande vragen besproken en gekoppeld aan de praktijk.

 

Praktisch gedeelte

Aan de hand van voorbeelden, ingebrachte casussen en valkuilen worden praktische handreikingen gegeven voor de dagelijkse praktijk. Daarnaast werken we in deze cursus met intervisie om ervaringen uit te wisselen en zo al doende te leren.

 

Praktische opbrengst

De deelnemer kan na deze cursus (hoog)begaafde kinderen signaleren en een begin maken met het organiseren van geschikt onderwijs voor deze leerlingen. 

 

Op maat

Hierboven is globaal een mogelijke inhoud van de cursus geschetst. Op verzoek stellen we graag een cursus op maat voor u samen.