Workshop onderpresteren in het voortgezet onderwijs 

 

Voor wie                                 docenten voortgezet onderwijs

Studieduur                             1 x 2,5 u

Aantal deelnemers               6 - 20

Aantal bijeenkomsten          1

Kosten                                     € 95,- per deelnemer

Cursusleider                          Willemien Roos 

 

Inhoud

‘Het zit er wel in, maar het komt er niet uit!’  Van sommige leerlingen gaan de schoolresultaten en de inspanningen die ze leveren steeds verder achteruit, terwijl iedereen er eigenlijk van overtuigd is dat deze leerlingen intelligent genoeg zijn. Deze onderpresteerders komen voor binnen alle niveaus van het onderwijs, maar relatief vaak bij intelligente kinderen en jongeren.

 

In deze workshop wordt de onderpresteerder geschetst en worden oorzaken van onderpresteren genoemd. Vervolgens wordt een praktische handreiking gedaan in de aanpak van onderpresteren.

 

Theoretisch gedeelte

  • Welke vormen van onderpresteren zijn er en hoe kunnen deze worden herkend?
  • Welke aanpak is nodig en waarom?
  • De onderpresteerder thuis en op school

  

Praktische opbrengst

Deelnemers herkennen en begrijpen de onderpresteerder. Daarnaast kunnen deelnemers een handreiking doen naar deze leerling en zijn of haar ouders/verzorgers.