Waarom Logisch Advies?

Logisch Advies informeert en adviseert over (hoog)begaafdheid. Wij bieden trainingen, cursussen en workshops aan voor docenten, psychologen, orthopedagogen, ouders, kindercoaches en iedereen die meer wil weten over (hoog)begaafdheid en omgaan met (hoog)begaafden. In overleg verzorgen wij ook studiedagen op scholen. 

'Hoog' tussen haakjes, dat is niet toevallig: je hoeft geen etiket hoogbegaafd te hebben om jezelf (of uw leerling, zoon of dochter) te herkennen in de moeilijkheden die begaafd of hoogbegaafd zijn met zich mee kan brengen.  

 

Waarom Logisch Begeleiding?

     Als het niet lukt om te laten zien wat je kunt.
     Als je het gevoel hebt dat je cijfers niet bij je passen.
     Als je anders denkt dan de anderen.
     Als je het gevoel hebt dat je meer uit je schoolwerk kunt halen (maar het niet lukt).
     Als je goede cijfers haalt, maar je hebt daar niets voor gedaan.
     Als je eigenlijk beter je best zou kunnen doen (maar je niet weet hoe).
     Als je het gevoel hebt dat het een 'rommel' in je hoofd is.

Kinderen en jongeren 

Herken je jezelf (of uw zoon, dochter of leerling) in bovenstaande vragen? Logisch adviseert en begeleidt getalenteerde kinderen (vanaf ongeveer 8 jaar) en jongeren die vastlopen en/of op zoek zijn naar nieuwe uitdaging. Aan de hand van diverse hulpmiddelen wordt een doel geformuleerd, waaraan langere tijd gewerkt wordt. Dit doel kan bereikt worden door bijvoorbeeld anders te leren denken, door gebruik te maken van (meta)cognitieve leerstrategieën of op een andere manier leren leren. Begeleiding, waarbij ouders intensief betrokken zijn, kan individueel of binnen een kleine groep plaatsvinden.

Volwassenen 

Herkent u uzelf in bovenstaande? Logisch Advies en Begeleiding biedt coachingstrajecten voor volwassen aan. Na een intakegesprek volgt een voorstel voor een individueel coachingstraject. Deze trajecten bestaan doorgaans uit een serie van 5 tot 8 gesprekken van anderhalf uur. Tussen de gesprekken zit een periode van ongeveer 4 weken. Voor meer informatie en vergoedingen kunt u contact opnemen met Logisch Advies en Begeleiding. 

'Thuiszitters'

Soms lukt het niet (meer) om naar school te gaan. Hier gaat doorgaans een heel verhaal aan vooraf.  Als je/u hierover door wilt praten, kun je/kunt u contact opnemen met Logisch Advies en Begeleiding (Hoog)begaafdheid. 

 

Wat?

 • Aandacht voor (hoog)begaafdheid
 • Passend onderwijs op Walcheren (Zeeland); contact samenwerkingsverbanden PO en VO 
 • Ouderondersteuning 
 • Advies 
 • Begeleiding en training
 • Intervisie HBZ (Hoog)Begaafd Zeeland)
 • In ontwikkeling in samenwerking met Educonsult: www.hoogbegaafdzeeland.nl  Kennisplatform (hoog)begaafdheid voor ouders en professional  

 

 

 

 

 

 

Hoe?

Kinderen, jongeren en volwassenen

 • Individuele begeleiding en coaching
 • Begeleiding/coaching in kleine groepen
 • Binnen en buiten de school

Professionals 

 • Training docenten basisonderwijs
 • Training docenten voortgezet onderwijs
 • Verzorgen van studiedagen 
 • Cursus kindercoaches en andere professionals
 • Cursus ouders

Ook in samenwerking met Educonsult en de Zeeuwse gemeenten (vergoedingen)  

 

 

 

 

Wie?

 

Logisch Advies en Begeleiding (Hoog)begaafdheid maakt sinds 1 mei 2020 deel uit van samenwerkingsverband ZZRJ www.zeeuwsezorgrondomjeugd.nl